About Us

น่าอ่าน | NarArn “ เว็บไซต์ ของ “ผู้ชาย” แท้ๆ ที่ “ผู้หญิง” ก็ ชอบ อ่าน .

ผู้ชายแท้ๆ ไม่ได้แค่อยากหล่อ อยากแต่งหน้า หรืออยากรู้วิธีเลือกซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา หรือหาวิธีโกนหนวด ตัดแต่งทรงผม เลือกใช้โลชั่น และอีกมากมาย ที่ผู้ชายไม่ได้ต้องการอยากจะรู้จากการเปิดหาจากเว็บไซต์ ผู้ชายแท้ๆ ต้องการรับรู้ความลึกลับภายในใจของผู้หญิงให้มากยิ่งขึ้น และเปิดรับมุมมองอีกด้านที่มักไม่มีใครยอมพูดถึง เพียงเพราะมันมีความแตกต่างออกไปจากมุมเดิมๆที่คนส่วนใหญ่ถูกข้อมูลทางวิชาการซ้ำๆ ชี้นำให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันมาอย่างยาวนาน 
NarArn.Co จึงขอนำเสนอมุมมองอีกด้านของความคิดและการใช้ชีวิต ในแบบฉบับของผู้ชายแท้ๆ และสามารถรับรู้และเข้าใจผู้หญิง หรือกระทั่งตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการอ้างอิงผลวิจัยจากสถาบันหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และที่สำคัญ ผู้ชายแท้ๆนั้นไม่จำเป็นต้องหล่อเป๊ะปังกันทุกระเบียบนิ้วตั้งแต่หัวจรดเท้า.