About Us

น่าอ่าน | NarArn “ เว็บไซต์ ของ “ผู้ชาย” ที่ “ผู้หญิง” ก็ ชอบ อ่าน .

ถึงแม้จะออกตัวว่า NarArn.co คือเว็บไซต์สำหรับผู้ชาย แต่พวกเราก็จะพยายามผลิตเนื้อหาที่ผู้หญิงเอง ก็ชื่นชอบเช่นกัน กับวัตถุประสงค์ที่เรียบง่าย นั่นคือการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร, บทความอันเป็นประโยชน์  และการเปิดมุมมองอีกด้านของการใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่วัยทำงาน ไปจนถึงกลุ่มคนในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว และวัยใกล้เกษียณ กับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจและติดตาม ไม่ว่าจะเป็น Life, Entertainment, เทคโนโลยี, Business, Facts, หรือ Girl .

เว็บไซต์ ์NarArn.co หรือ NARARN FORMEN นี้ จะเป็น Magazine Online อีกหนึ่งเล่ม ที่สามารถสร้างความสุขและรอยยิ้มได้ บนมือถือของทุกๆคน .